Köşe Yazısı Detayı

Nankör Olma ! ---------- Saturday, May 30, 2020

29 MAYIS 1453 İSTANBUL'UN FETHİ.

13 KASIM 1918 İSTANBUL'UN İŞGALI.

6 EKİM 1923 İSTANBUL'UN KURTULUŞU.

ATATÜRK'Ü SAKIN UNUTMA;NANKÖR OLMA!